ارس میشو
افزایش سرمایه در بورس چیست؟ انواع افزایش سرمایه

افزایش سرمایه در بورس چیست؟ انواع افزایش سرمایه

  افزایش سرمایه در بورس چیست؟ افزایش سرمایه یکی از روش های تامین مالی شرکتهاست. شرکتها برای اینکه بتوانند فعالیت های خود را توسعه دهند و قدرت رقابت خود را حفظ و یا افزایش دهند اقدام به افزایش سرمایه می کنند. در برخی از مواقع نیز این کار به منظور اصلاح و بهبود ساختار مالی […]